HD_MRK
Meer over Kloek
 
Kloek header
Kloek header

Meer over Kloek

 
PG + CSTM_PST_TP: pagePagina'smeer-over-kloek
 

Bij Kloek draait het dan ook om wonen

Zo ziet kleinschalig wonen voor mensen met dementie er bij Kloek uit:

  • elke bewoner huurt zijn eigen appartement
  • elk appartement heeft een eigen wc, badkamer en keukenblok
  • per 9 bewoners is er een gezamenlijke woon-, kook- en eetruimte
  • bewoners volgen zo veel mogelijk hun eigen leefritme
  • familie is van harte welkom, op elk moment
  • als de bewoners willen helpen bij het huishouden, de was opvouwen of koken kan dat. Maar het hoeft niet.

Voor ons heeft kleinschalig wonen alles met wonen te maken. Bewoners leven bij ons zo veel mogelijk het leven dat ze gewend waren. Zij willen misschien meehelpen in het huishouden. Of samen koken. Dat kan bij Kloek. Onze bewoners komen uit bed wanneer ze willen en ontvangen bezoek wanneer hen dat uitkomt.

Bewoners richten hun appartement in met hun eigen meubels. Ze behangen de muren of kiezen een kleur die ze zelf willen. Ze laten hun eigen gordijnen ophangen. Daardoor voelen zij zich zo vertrouwd mogelijk bij Kloek.

Warme zorg voor mensen met dementie

Mensen met dementie wonen dan wel zelfstandig bij Kloek, maar krijgen vanzelfsprekend ook alle zorg die ze nodig hebben. Precies op maat en van speciaal getrainde zorgverleners. Hoe familieleden onze zorg ervaren en hoe medewerkers het vinden om bij Kloek te werken, leest u in onze blog.

Wij bieden als Kloek belevingsgerichte zorg: wij sluiten voortdurend aan bij hoe een bewoner zich nu voelt en wat hij nodig heeft om zich op zijn gemak te voelen. Dat is een vak apart en daarom krijgen onze medewerkers daarin jaarlijks training en begeleiding. Als Kloek blijven wij voortdurend leren, omdat wij altijd nog beter voor onze bewoners willen zorgen.

Wij doen bijvoorbeeld geen onnodig beroep op het kortetermijngeheugen van bewoners. Daarmee creëren we rust voor bewoners. Ook organiseren wij bewust niet te veel activiteiten. Onze ervaring is dat een kwartier naast een bewoner zitten en aandacht voor hem hebben die bewoner soms meer goed kan doen een uitje naar de stad.

Veilig kleinschalig wonen voor mensen met dementie

Bij Kloek proberen we de bewoners zo veel mogelijk bewegingsvrijheid te geven. Dat is maatwerk voor iedere bewoner. Als het voor een bewoner niet meer mogelijk is om zelfstandig naar buiten te gaan maken we gebruik van ondersteunende middelen zoals een GPS-horloge. Wij zoeken als Kloek voortdurend naar de juiste balans tussen veiligheid en bescherming en zijn daarover ook voortdurend in gesprek met familie en mantelzorgers.

Bij Kloek kun je tot het laatst blijven wonen

Uit ervaring blijkt dat de meeste bewoners tot het laatst bij Kloek kunnen blijven wonen. Het is voor hen erg prettig om in hun vertrouwde appartement te kunnen blijven en de eigen huisarts te kunnen houden. Onze medewerkers kunnen ook zorg bieden in de laatste levensfase. En als er toch extra zorg voor een bewoner nodig is, dan huren wij die in. Daarvoor hebben wij afspraken met diverse zorgorganisaties gemaakt.

In enkele gevallen wordt de zorg zo complex dat verhuizing toch noodzakelijk is.

Vrijblijvend inschrijven

Soms hebben we direct plaats voor mensen met dementie die bij Kloek willen wonen, soms is er een wachtlijst. Informeer daarom op tijd of er in de vestiging van uw keuze een wachtlijst is.

U kunt uw partner, vader of dierbare met dementie alvast vrijblijvend bij Kloek inschrijven. Ook als het nu thuis allemaal nog goed gaat. U kunt dan vast eens samen bij Kloek Roosendaal of Kloek Amsterdam komen kijken en uw dierbare en u kunnen wennen aan het idee.

Bovendien kan het erg geruststellend zijn om te weten dat er een goede oplossing voor uw geliefde achter de hand is. En inschrijven bij Kloek verplicht u tot helemaal niets. Wel geven de inschrijvingen ons een beeld van waar goed wonen voor mensen met dementie nodig is. Wij weten dan waar nieuwe locaties van Kloek een optie kunnen zijn.

Voor wie is Kloek geschikt

Bij iedere nieuwe cliënt staat het welzijn van de persoon voorop. Kloek zal op voorhand in gesprek gaan om te bepalen of Kloek de best passende organisatie is voor de cliënt. Bij cliënten met een psychiatrisch beeld met (zeer ernstige) gedragsverandering zoals agressie of bij mensen die constante beademing behoeven zal Kloek van te voren bepalen of wonen mogelijk is.

 

Vrijblijvend iemand aanmelden

Oprichting van Kloek

Martin van de Graaf

Martin van de Graaf, oprichter

Theo Berg

Theo Berg, oprichter

Kloek, wonen met zorg werd in 2014 opgericht door Martin van de Graaf en Theo Berg. Zij herkenden in elkaar een passie voor ondernemen: wendbaar zijn, blijven leren en ontwikkelen en zelf verantwoordelijkheid nemen. En dan het soort ondernemen waarmee je een wezenlijke bijdrage levert aan de wereld. Toegankelijke, kleinschalige zorg mogelijk maken voor mensen met dementie werd de missie van Kloek.

Zowel Theo als Martin zijn ervaren ondernemers met een achtergrond in (onder meer) werving en selectie. Theo beschikte bovendien over jarenlange ervaring in de zorg, onder meer als verpleegkundige, leidinggevende en bestuurder in de ouderenzorg.

Martin versterkt Kloek met zijn analytische training en ervaring en zijn drang naar betekenisvolle ontwikkeling en verbetering. Na een carrière bij de politie en beveiliging kiest hij bewust voor maatschappelijk ondernemen.

Directie van Kloek

Martin van de Graaf

Martin van de Graaf, directeur

Irma van der Velde

Irma van der Velde, operationeel directeur

De behoefte om verdere stappen te zetten op het gebied van organisatie, kwaliteit van zorg en betrokkenheid van de medewerkers, viel in 2020 samen met de pensionering van Theo. De benodigde expertise werd gevonden in de persoon van Irma van der Velde, sinds 1 juli 2020 operationeel directeur van Kloek, naast Martin van de Graaf.

De zorg zit Irma in het bloed. Als 14-jarige begon ze al met werken in de ouderenzorg, als afwashulp. Daarna volgde de opleiding van verpleegkundige en studeerde zij verder in de richting management en organisatie. Irma begrijp waar Kloek voor staat, en kon daardoor geruisloos ‘invoegen’ middenin de lockdown vanwege corona.

Missie en waarden van Kloek

Toegankelijke, kleinschalige zorg mogelijk maken is de missie van Kloek. Kloek hecht daarbij grote waarde aan aandacht, authenticiteit en integriteit en richt het werk zo in dat die waarden op elk onderdeel concreet kunnen worden.

Aandacht: we maken echt contact door te kiezen voor kleinschalige locaties en het geven van oprechte aandacht aan onze bewoners en aan elkaar. Alleen door oprechte aandacht kunnen we weten wat onze bewoners en gasten nodig hebben, en vorm geven aan belevingsgerichte zorg.

Authenticiteit: we willen het oprecht zo goed mogelijk doen voor onze bewoners en gasten. Daarom richten we ons op mogelijkheden en kansen.

Integriteit: wij vertellen het eerlijke verhaal en willen transparant en direct zijn in onze communicatie. We streven naar verbetering en zijn daarom kritisch op ons eigen handelen en gedrag.

Kloek wil een waardevolle rol spelen in het leveren van zorg, en ziet deze taak als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om toekomstige maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden, moeten we voortdurend werken aan innovatie.

Groei zorgt voor wendbaarheid en weerbaarheid. Daarbij gaat het om groei in omvang (de gezamenlijke kracht van meerdere locaties), groei in kennis en ervaring  (verbreding met het aanbieden van herstelzorg) en groei in ontwikkeling.

Willen leren en groeien is belangrijk voor iedereen die bij Kloek werkt. Kloek steunt persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en faciliteert nieuwe innovaties wanneer deze door ‘Kloekers’ worden gedragen.

De zorgteams

In de locaties van Kloek werken hechte teams van verzorgenden en verpleegkundigen met ervaring in de zorg voor mensen met dementie. Daarbij worden ze ondersteund door helpenden, huishoudelijk medewerkers en vrijwilligers. Allemaal hebben zij een speciale ‘drive’ om goed voor mensen met dementie te zorgen.

Per locatie is er een teamleider. Die begeleidt allereerst de teamleden bij hun werk en stuurt op goede kwaliteit van zorg, en regelt veel zaken die voor de hele locatie gelden.

Onze partners

Gerben Jansen – Casemanager Dementie

Gerben Jansen, casemanager dementie

Kloek Roosendaal werkt nauw samen met onder andere huisartsen, fysiotherapeuten, casemanagers dementie en Gerben Jansen.

Kloek Amsterdam werkt eveneens samen met verschillende zorggerelateerde partijen, waaronder Huisartsenpraktijk Rustenburg, Apotheek de Pijp en  Fysiotherapie Van Wou.

Kloek breed maken wij gebruik van de diensten van Novicare.
Dan kunt u denken aan specialisten ouderengeneeskunde en psychologen.

Jenneke van Pijpen

Op beide locaties volgen we een intensief programma van Waardigheid en Trots, een programma vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit programma is met name gericht op de aandacht en tijd voor de bewoners, de motivatie en deskundigheid van onze verzorgenden en de manier waarop Kloek continu werkt aan leren, verbeteren en innoveren. Kloek wordt hierin begeleid door strategisch coach Jenneke van Pijpen en primair procescoach Conny Schroevers.

Jaqueline Vink – Interieur- en Lichtontwerp

Jacqueline Vink

Jacqueline Vink Belevingsgerichte interieurs ontwerpt de interieurs van onze locaties. Met haar expertise op het gebied van belevingsgericht wonen en kennis van omgevingspsychologie creëert zij in elke locatie de sfeer die past bij de bewoners en de omgeving.

Murk van Leyden – 8days web developer

Murk van Leyden

Murk van Leyden van 8days heeft onze website ontwikkeld, inclusief technische toepassingen die de zorg ondersteunen. Murk staat altijd paraat om ervoor te zorgen dat alles naar behoren blijft werken.

Dick Feddes

Dick Feddes van TeekensKarstens advocaten helpt ons met de juridische kant van ons werk.

 
 
 
FTR