HD_MRK

Veelgestelde vragen

 
info@kloek.nu • (085) 303 12 45
Kloek header
Kloek header

Veelgestelde vragen

 
PG + CSTM_PST_TP: page Pagina's veelgestelde-vragen
 
 
Bewoner aanmelden
Deze aanmelding is vrijblijvend. U hoort snel van ons.
 
 
CNTNT
page
 

U vindt hier antwoorden op vragen die wij vaak krijgen over wonen bij Kloek. Hebt u zelf nog andere vragen, mailt u die dan vooral naar info@kloek.nu. U krijgt persoonlijk antwoord van ons en wij zetten uw vraag en ons antwoord daarna ook op deze pagina.

DSPL-LL-FQS

Bewoners

Mensen met dementie die de indicatie zorgzwaartepakket (zzp) 5 hebben, maar wel in zekere zin zelfstandig kunnen wonen, met warme zorg dichtbij. Als iemand met dementie officieel bij ons is aangemeld, brengen wij altijd eerst een huisbezoek om over en weer kennis te maken. En om te kijken of iemand inderdaad bij Kloek past.

 

Ja, dat kan, ongeacht de zorgzwaarte. Als er behandeling nodig is, schakelen wij Thuiszorg West Brabant en/of stichting tanteLouise-Vivensis in. Daarvoor hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met hen afgesloten.

Ook voor Kloek Amsterdam sluiten wij samenwerkingsovereenkomsten af met zorgorganisaties om de behandeling van bewoners te kunnen waarborgen.

 
  • mensen met een psychiatrisch beeld met (zeer ernstige) gedragsverandering zoals agressie
  • mensen die afhankelijk zijn van beademing
  • mensen met (ernstige) verslavingsproblematiek
  • mensen die in een (sub)comateuze toestand verkeren voordat zij bij ons zouden komen wonen
  • mensen met (ernstig) dwaalgedrag en die geen besef hebben van hun omgeving
  • mensen met complexe combinaties van lichamelijke ziektebeelden en/of psychiatrische aandoeningen en/of dementie

In de volgende situaties kijken we per persoon of wonen bij Kloek mogelijk is:

  • als iemand zeer complexe wondzorg nodig heeft
  • als iemand een zeer ernstige vorm van obesitas heeft
 

Familie

Juist omdat mensen zelfstandig bij Kloek wonen, speelt familie een belangrijke rol. In feite kan uw inzet net zo zijn als toen uw partner of ouder nog thuis woonde. Wij willen u dan ook zo goed mogelijk betrekken bij onze zorg. Dat is allereerst de verantwoordelijkheid van de eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV’er) van de bewoner.

Natuurlijk kunt u andersom met al uw vragen en opmerkingen terecht bij de EVV’er, of anders bij de teamcoördinator van de locatie. Wij willen graag dat u alle ruimte ervaart om vragen te stellen of ervaringen te delen en wij geven daar zo veel mogelijk vervolg aan.

Maar er is ook een andere kant: als uw partner, vader of moeder bij Kloek woont, kunt u ook wat meer ruimte en ontspanning in het contact ervaren, omdat u de zorg aan ons mag overlaten. Hopelijk kunt u weer meer ‘gewoon’ familie met elkaar zijn en fijne momenten beleven, omdat er minder spanning is rond de zorg, veiligheid en allemaal praktische onderwerpen.

 

Ja. Elke bewoner heeft een eigen eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV’er). De EVV’er regelt en organiseert alles rond wonen en zorg voor een bewoner en is het eerste aanspreekpunt voor familie. Ook zorgt de EVV’er ervoor dat nieuwe afspraken in het zorgplan komen en dat collega’s er ook van op de hoogte zijn.

 

Veiligheid

Bewoners kunnen bij Kloek zo veel mogelijk hun eigen gang gaan. Ook kunnen zij in principe naar buiten gaan. Natuurlijk willen we daarbij wel dat bewoners zo veilig mogelijk zijn. Daarom werken we in onze gebouwen met speciale domotica, technische systemen voor in huis.

Elk appartement heeft een aantal sensoren. Die registreren de bewegingen van bewoners, en dan vooral de afwijkingen daarin. Ze zijn verbonden met speciale telefoons en tablets, die de verzorgenden gebruiken. Zo kunnen verzorgenden snel zien of er iets ongewoons met bewoners is, zonder dat bewoners merken dat er op hen gelet wordt.

De voordeur is bij ons overdag altijd open. Na 17.00 uur gaat hij wel dicht. Bewoners kunnen dus zelf naar buiten gaan. Als het nodig is, krijgen zij een gps-horloge, zodat wij hen goed kunnen volgen.

Natuurlijk kleven er risico’s aan het naar buiten kunnen gaan en zelf op pad kunnen gaan. Daar spreken we uitgebreid met de familie over. We maken heldere afspraken en als het nodig is, passen we die aan. Heldere en open communicatie met de familie over veiligheid vinden wij erg belangrijk.

 

 

Zorg

Ja, elke bewoner heeft een zorgplan. Daarin staan alle specifieke afspraken rond een bewoner, zodat we zo veel mogelijk de continuïteit van zorg kunnen waarborgen. Wij gebruiken daarvoor een digitaal systeem. Eventueel mag u het zorgplan inzien.

 

Natuurlijk mag u bij Kloek ook zelf voor uw vader of moeder blijven zorgen.

 

Onze verzorgenden gaan rustig en voorzichtig met bewoners om en proberen zo goed mogelijk in te schatten waaraan bewoners behoefte hebben: activiteiten of juist rust. Verzorgenden stellen zo min mogelijk vragen en bewegen als het ware met bewoners mee. De behoeften van bewoners verschillen natuurlijk per persoon, maar ook per persoon per moment.

Hoe dan ook proberen wij zo veel mogelijk ‘in het nu’ met bewoners te leven. We vragen bijvoorbeeld niet uit onszelf hoe het ontbijt of een activiteit was. Dat doen we alleen als we echt weten dat een bewoner dat prettig vindt.

 

Wonen

U kunt als familie zelf kiezen hoe u de was wilt regelen. U mag de was zelf doen, maar u kunt het ook aan ons overlaten, want wij doen ook de was voor bewoners. Dan is het wel belangrijk dat alle kleren, handdoeken en lakens gemerkt zijn.

 

Kleine mankementen in een appartement, bijvoorbeeld aan deuren, ramen of de kraan, lossen wij zelf op. Daarvoor hebben we een speciale klusjesman.

De grote technische installaties van Kloek vallen onder de eigenaar van wie wij het pand huren. De eigenaar regelt het onderhoud daarvan.

 

In principe houden bewoners samen met de verzorgenden hun appartement schoon. Natuurlijk mag u dat als familie ook doen.

 

Nee, dat kan niet bij Kloek. Kloek is er voor iedereen. Het zou dus ook kunnen dat bewoners een allergie hebben. Daarom kunnen er bij Kloek geen huisdieren wonen. Natuurlijk mag er gerust een huisdier op bezoek komen.

 

Ja. Elke bewoner houdt zijn eigen huisarts. Verder werken wij samen met een specialist ouderengeneeskunde. Die schakelen wij in overleg met de huisarts in als dat nodig is.

 

Bewoners en familie hebben vanzelfsprekend zelf de sleutels van een appartement. Het zorgteam heeft een loper, voor noodgevallen. De toegang tot het gebouw verschilt per locatie.

Toegang tot Kloek Roosendaal

Als u dat wilt, kunt u een tag krijgen om buiten kantooruren altijd toegang tot het gebouw en tot Kloek te hebben. Met die tag opent u de voordeur, de deur van het trappenhuis en de liften.

U krijgt de tag in bruikleen. Bij verlies zijn de kosten € 25.

Toegang tot Kloek Amsterdam

Als u naar binnen wilt, moet u aanbellen. Een medewerker opent dan op afstand de voordeur voor u. Mocht dit wat langer duren, dan kunt u de medewerker bellen op (020) 261 73 68.

 

Nee. Bij Kloek woont iedereen zelfstandig. Daarom is er geen vaste activiteitenbegeleiding of dagbesteding. Vanzelfsprekend kunnen bewoners wel gewoon naar de verenigingen en sociale activiteiten gaan waar zij al naartoe gingen.

Wel organiseren medewerkers of familie van tijd tot tijd gezellige activiteiten, bijvoorbeeld met verjaardagen of feestdagen. Als familie bent u ook van harte welkom om een activiteit met bewoners te organiseren, bijvoorbeeld: muziek maken, koken of bakken of spelletjes doen.

Ook Conaction organiseert activiteiten voor onze bewoners. Conaction is een organisatie voor jeugdhulp die ook in De Eglantier gevestigd is.

Zo denkt Kloek over activiteiten en rust

Onze leidraad is altijd: waar voelen bewoners zich prettig bij? Wat doet hen goed? Als 10 minuten rustig bij een bewoner zitten fijner voor die bewoner is dan een vrolijke muziekmiddag, dan kiezen we voor die 10 minuten. Het gaat altijd allereerst om het welbevinden van onze bewoners.

Daar komt bij dat activiteiten voor mensen met dementie een heel ander effect kunnen hebben dan wij verwachten.

Misschien denken wij: leuk, een bezoek aan feestelijke activiteit in het dorp doet mensen altijd goed. Maar dat bezoek kan iemand met dementie ook juist te veel prikkels geven, waardoor hij uit zijn doen raakt. Dat willen wij zo veel mogelijk voorkomen.

Wij willen juist zo voor een bewoner zorgen dat hij zich zo veel mogelijk op zijn gemak voelt. Die balans verschilt per bewoner, maar kan ook van moment tot moment verschillen. Het is een voortdurend ‘afstemmen op’. Daar kiezen we bij Kloek bewust voor. Soms past daar actie bij, soms juist rust.

 

Bewoners eten in principe in de gezamenlijke huiskamer, in een vaste groep van 8 of 9 bewoners. Ontbijten kan wanneer een bewoner dat zelf wil. De lunch en het avondeten zijn wel altijd gezamenlijk.

Bewoners betalen een vast bedrag voor het eten. Dat is inclusief alle extraatjes en tussendoortjes.

Familie mag ook mee-eten, graag in overleg met de verzorgenden. Meelunchen kost € 2. ’s Avonds mee-eten € 4.

Soms vindt familie het leuk om ook een keer te koken of te bakken. Dat vinden wij natuurlijk top. Het is het handigst om dat even met de verzorgenden te overleggen.

 

Nee, in een appartement mag niet gerookt worden, vanwege de veiligheid. Overigens mag nergens in de gebouwen van Kloek gerookt worden. Roken mag wel op een balkon bij een appartement.

 

Bewoners huren hun appartement van Kloek. Dat betekent dat zij zelf bepalen wat er in hun appartement gebeurt. Onze verzorgenden zijn als het ware te gast bij bewoners en sluiten dan ook zo veel mogelijk aan bij wat bewoners willen en prettig vinden.

Natuurlijk houden zij daarbij alle rekening met het ziektebeeld. Voor elke bewoner zoeken verzorgenden de balans tussen de regie van de bewoner en de mate waarin verzorgenden juist het initiatief moeten nemen.

Bewoners en familie richten zelf het appartement in en regelen zelf bijvoorbeeld de wifi of een krantenabonnement.

 

Ja, een bewoner en de familie mogen het appartement helemaal naar eigen smaak inrichten. Zij mogen ook de muren verven, eigen gordijnen ophangen en eigen vloerbedekking kiezen.

 

Nee, want bij Kloek woont een bewoner zelfstandig. Hij huurt een appartement van Kloek. Dus bepaalt hij in principe ook zelf wat er in het appartement gebeurt, waarbij verzorgenden natuurlijk wel adequaat omgaan met de mate van dementie die een bewoner heeft.

 

Iemand moet de indicatie dementie hebben en zorgzwaartepakket (zzp) 5. Kloek biedt zorg op basis van een persoonsgebonden budget (pgb). Wij helpen u om het pgb te regelen. Wilt u meer weten, stuur dan een e-mail naar info@kloek.nu.

 

Financiën

Ja, Kloek kan daarbij helpen. Overigens moet iemand al voordat hij bij Kloek komt wonen een persoonsgebonden budget hebben.Wilt u hulp bij het aanvragen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via 085 – 303 12 45 of info@kloek.nu.

Het is wel belangrijk om dat allemaal zo snel mogelijk te regelen. Krijgt u papieren voor de aanvraag, dan ontvangen wij die graag direct van u. U hoeft ze zelf niet in te vullen. Wij maken vervolgens de aanvraag zo snel mogelijk in orde, natuurlijk in overleg met u.

 

Elke bewoner betaalt huur voor het appartement. Dat bedrag hangt af van de locatie en van de grootte van een appartement. Daarnaast betaalt de bewoner een vast bedrag voor de zorg en het eten. Het bedrag voor het eten is inclusief alle extra’s en tussendoortjes.

 
 
 
 
FTR
theme building: 8days.nl