HD_MRK
Onze zorg
 

Onze zorg

 
PG + CSTM_PST_TP: pagePagina'sonze-zorg
 
CNTNT
page
 

Bij onze zorg is het van belang dat het eigen leven in zoveel mogelijk facetten centraal staat. Met kennis “van” en meebewegen “met” de ontwikkeling van mensen en hun dementie. Daarbij wil Kloek vooral een zo gewoon mogelijk thuis zijn. Waar we zorg leveren die past bij de leefstijl en levensfase van elke individuele bewoner. Waar de kleine dingen groots zijn en waarde hebben. Een krantje lezen, een boodschap doen, samen eten, dagelijkse gezelligheid. Kleinschalig en persoonlijk.

Waar openheid is om het eigen leven te blijven leiden en waar we mensen niet opsluiten. Waar we in overleg met bewoner en naasten veilige zorg bieden, ook met toepassing van technische mogelijkheden. Zorg in een mooie verzorgde omgeving; een eigen appartement waarin privacy en het eigen leven centraal staat maar waar niemand alleen hoeft te zijn; we bieden gezelligheid en samenzijn.

Particuliere zorg die voldoet aan alle eisen die gesteld worden op het gebied van kwaliteit en continuïteit.

Kloek wil open, liefdevolle en professionele zorg bieden. Daarbij hebben we de ambitie om continu te blijven verbeteren, leren en groeien. Kloek is een onderneming, dat betekent dat continuïteit van groot belang is. Om de continuïteit te waarborgen zetten we in op groei. Groei die nooit ten koste mag gaan van onze kwaliteit en ambitie om goede zorg te leveren.

Op de inhoud van de zorg volgen wij het kwaliteitskader voor verpleeghuiszorg. Dit is terug te vinden in de zorgplannen en verslaglegging.

 

 
 
 
FTR