HD_MRK
Kosten voor wonen en zorg
 
Kloek header
Kloek header

Kosten voor wonen en zorg

 
PG + CSTM_PST_TP: pagePagina'skosten-voor-wonen-en-zorg
 
CNTNT
page
 

Kosten voor het wonen

Kloek is een particuliere zorgorganisatie. Dat betekent dat u zelf de woonlasten betaalt, net zoals u ergens anders zou doen. De zorg wordt volledig betaald uit het zorgbudget VPT, omdat wij zogeheten ‘Zorg in Natura’ leveren en een contract hebben met zorgkantoren. Bij Kloek hebben we de ambitie om wonen en particuliere zorg betaalbaar te maken voor mensen met alleen AOW en een klein pensioen. Wij rekenen graag voor u uit wat uw maandlasten worden als u bij Kloek komt wonen.

U huurt een appartement bij Kloek. Daarnaast heeft u een overeenkomst met Kloek Zorg voor het volledige zorgpakket. De woonlasten rekenen wij persoonlijk voor u uit.
Voor een financiële berekening kunt u contact opnemen met de locatiemanager via de gegevens die u vindt onder het kopje contact.

Kosten voor de zorg

Leven en Welzijnsbijdrage binnen Kloek 

Als u bij Kloek woont heeft u een indicatie en betaalt u naast uw huur een bijdrage voor Leven en Welzijn.

Met uw indicatie wordt uw geleverde zorg betaald. Dat omvat naast de uren die u zelf ontvangt bijvoorbeeld ook inzet van nachtdiensten en toezicht op dagen en avonden in de huiskamer en 24 uur per dag een verpleegkundige achterwacht.

De huur die u betaalt wordt gebruikt om uw persoonlijke ruimte te huren. Deze bedragen worden aan de verhuurder van het pand maandelijks in 1 keer door Kloek betaald.

De levens en welzijnsbijdrage betaalt u zodat wij alle kosten “om de locaties te runnen” kunnen betalen. U kunt dat vergelijken met het “runnen van een huishouden”. Het bedrag is een all-inn service bedrag. Hiervoor worden bijvoorbeeld de algemene ruimten gehuurd of ontvangt u op een familie een lekker kopje koffie of thee. Van sommige producten en diensten maakt u gebruik, van anderen minder of helemaal niet.

Het concept van Kloek is gebaseerd op particuliere zorg voor mensen met dementie en een kleine beurs. Maar uiteraard is ieder mens met ieder budget welkom. Wij maken de keuze om alle kosten die gemaakt worden onder alle bewoners te verdelen. Helemaal gelijk, niet locatie gebonden en zonder uitzonderingen. Doordat wij een collectief zijn is de constructie van “kleinschalig wonen voor bewoners met een kleine beurs” voor Kloek mogelijk.

Een huishouden runnen voor veel individuen, in verschillende gebouwen met verschillende leveranciers en contracten laat zich moeilijk vangen maar uiteraard legt Kloek verantwoording af. Wij verstrekken zowel inzicht als doorzicht aan de cliëntenraad (vertegenwoordiging van u als bewoners) en de Raad van Commissarissen (toezichthouder binnen de organisatie). Ook vindt jaarlijks controle plaats door een accountant (dit is een verplichting als ondernemer binnen de zorg).

Wij geven u graag voorbeelden van kosten die wij maken.

 Gas/water/licht van uw appartement.
 Gas/water/licht in algemene ruimten.
 Domotica en technische aanpassingen.
 Telefoon/internet/tv algemene ruimten.
 Schoonmaakkosten van algemene ruimten en lease van   professionele schoonmaakapparatuur.
 Materialen tbv activiteiten of bijvoorbeeld pannen en   servies.
 Waskosten en leasekosten wasmachines maar ook de tijd   van onze medewerkers om de was te doen.
 Technische dienst en de daarvoor noodzakelijke materialen.
 Kantoorartikelen en printkosten of bijvoorbeeld leasen van de printers.
 Hotelmatige kosten zoals boodschappen doen, koken en   afruimen.
 Gebruik van algemene ruimten.
NB: Woont u op basis van PGB? Daar komen de voedingskosten nog bovenop.
Er wordt een totaal bedrag van u geïncasseerd. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
Als u individuele vragen heeft of u heeft bijvoorbeeld recht op huurtoeslag dan kan u deze bespreken met degene die uw rondleiding verzorgt.
Kloek wil graag maatwerk wil leveren.
 
 
 
FTR