HD_MRK

Zo werken wij aan goede kwaliteit van zorg

 
info@kloek.nu • (085) 303 12 45
Kloek header

Zo werken wij aan goede kwaliteit van zorg

 
PG +++ CSTM_PST_TP: page Pagina's kwaliteit-van-kloek
CNTNT
page
 

Alleen wonen met zorg

Kloek, wonen met zorg biedt wonen met zorg voor mensen met een passende indicatie VV_PG Beschermd wonen met intensieve dementiezorg. Dit is zorgzwaartepakket 5 (zzp 5).

Wij bieden geen behandeling. Ook hebben wij geen erkenning voor de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Dat betekent dat wij geen vrijheidsbeperkende maatregelen toepassen.

Iemand kan alleen bij Kloek wonen als hij of zij de indicatie zorgzwaartepakket (zzp) 5 heeft. Bewoners kunnen de rest van hun leven bij Kloek blijven wonen, ongeacht de zorgzwaarte. Als er behandeling nodig is, schakelen wij Thuiszorg West Brabant en/of stichting tanteLouise-Vivensis in. Daarvoor hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met hen afgesloten. Ook in Amsterdam sluiten wij samenwerkingsovereenkomsten af met zorgorganisaties om de behandeling van bewoners te kunnen waarborgen.

Niet iedereen kan bij Kloek wonen

Voor alle duidelijkheid zetten wij op een rij wie niet bij ons kunnen komen wonen:

  • mensen met een psychiatrisch beeld met (zeer ernstige) gedragsverandering zoals agressie
  • mensen die afhankelijk zijn van beademing
  • mensen met (ernstige) verslavingsproblematiek
  • mensen die in een (sub)comateuze toestand verkeren voordat zij bij ons zouden komen wonen
  • mensen met (ernstig) dwaalgedrag en die geen besef hebben van hun omgeving
  • mensen met complexe combinaties van lichamelijke ziektebeelden en/of psychiatrische aandoeningen en/of dementie

In de volgende situaties kijken we per persoon of wonen bij Kloek mogelijk is:

  • als iemand zeer complexe wondzorg nodig heeft
  • als iemand een zeer ernstige vorm van obesitas heeft

Klachtenregeling van Kloek

Wij doen er alles aan om bewoners de zorg te bieden die aansluit bij hun wensen en die van hun familie. Maar er kan altijd iets zijn waarover u als bewoner of familie vragen hebt. Of waarmee u het niet eens bent.

Dat kan iets in de verzorging of behandeling zijn, iets in de manier waarop medewerkers met u omgaan of iets rond de maaltijden. Bespreekt u dat dan vooral met de eerstverantwoordelijke verzorgende. Meestal komt u er dan samen uit.

Lukt dat niet, of wilt u meer ondersteuning bij het oplossen van uw klacht, dan kunt u de externe klachtenfunctionaris inschakelen of naar de Geschilleninstantie Zorggeschil gaan.

Klachtenfunctionaris en Geschilleninstantie Zorggeschil

Wij hebben de klachtenafhandeling ondergebracht bij Quasir, De Meenthe 6, 8471 ZP Wolvega, (0561) 61 87 11.

De klachtenfunctionaris voor Kloek is mevrouw L. de Boon, van Quasir. U bereikt haar via bemiddeling@quasir.nl. Omschrijf in de mail uw klacht en geef aan om welke locatie van Kloek het gaat.

Mevrouw De Boon neemt vervolgens contact met u op en bespreekt uw klacht. Is dat niet afdoende, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Zorggeschil.

Dat doet u via info@zorggeschil.nl. U kunt ook bellen: (0561) 61 87 11. Meer informatie: www.zorggeschil.nl

Met deze mogelijkheden voldoen wij aan de eisen die de WKGGZ aan zorgorganisaties stelt. Die wet bevordert de openheid over klachten en geschillen, zodat organisaties ervan kunnen leren. Het uiteindelijke doel is om de zorg steeds verder te verbeteren.

Quasir-logo

Een klacht indienen

De klachtenprocedure is allereerst voor cliënten, maar cliënten kunnen ook iemand machtigen om de klacht namens hen in te dienen.

Is iemand bijvoorbeeld wilsonbekwaam, dan kan de wettelijk vertegenwoordiger de klacht voor hem of haar indienen.

Huiskamergesprek

Wij nodigen onze bewoners elke 2 maanden uit voor een huiskamergesprek. Daarin kunnen zij hun wensen en verbeterpunten aangeven.

Wij maken een verslag van dat gesprek en zetten verbeterpunten zo snel mogelijk in gang.

We werken voortdurend aan nog hogere kwaliteit van zorg

Kloek lid is van Branchevereniging Thuiszorg Nederland (BTN) voor continue kwaliteitsverbetering en -controle.

Meer over wonen bij Kloek

 
 
 
FTR
theme building: 8days.nl