HD_MRK
Over ons
 
Kloek header
Kloek header

Over ons

 
PG + CSTM_PST_TP: pagePagina'sover-ons
 

Oprichting van Kloek

Martin van de Graaf

Martin van de Graaf, oprichter

Theo Berg

Theo Berg, oprichter

Kloek, wonen met zorg werd in 2014 opgericht door Martin van de Graaf en Theo Berg. Zij herkenden in elkaar een passie voor ondernemen: wendbaar zijn, blijven leren en ontwikkelen en zelf verantwoordelijkheid nemen. En dan het soort ondernemen waarmee je een wezenlijke bijdrage levert aan de wereld. Toegankelijke, kleinschalige zorg mogelijk maken voor mensen met dementie werd de missie van Kloek.

Zowel Theo als Martin zijn ervaren ondernemers met een achtergrond in (onder meer) werving en selectie. Theo beschikte bovendien over jarenlange ervaring in de zorg, onder meer als verpleegkundige, leidinggevende en bestuurder in de ouderenzorg.

Martin versterkt Kloek met zijn analytische training en ervaring en zijn drang naar betekenisvolle ontwikkeling en verbetering. Na een carrière bij de politie en beveiliging kiest hij bewust voor maatschappelijk ondernemen.

Directie van Kloek

Martin van de Graaf

Martin van de Graaf, directeur

Irma van Brummelen

Irma van der Velde, directeur

De behoefte om verdere stappen te zetten op het gebied van organisatie, kwaliteit van zorg en betrokkenheid van de medewerkers, viel in 2020 samen met de pensionering van Theo. De benodigde expertise werd gevonden in de persoon van Irma van der Velde, sinds 1 juli 2020 operationeel directeur van Kloek, naast Martin van de Graaf.

De zorg zit Irma in het bloed. Als 14-jarige begon ze al met werken in de ouderenzorg, als afwashulp. Daarna volgde de opleiding van verpleegkundige en studeerde zij verder in de richting management en organisatie. Irma begrijp waar Kloek voor staat, en kon daardoor geruisloos ‘invoegen’ middenin de lockdown vanwege corona.

Missie en waarden van Kloek

Toegankelijke, kleinschalige zorg mogelijk maken is de missie van Kloek. Kloek hecht daarbij grote waarde aan aandacht, authenticiteit en integriteit en richt het werk zo in dat die waarden op elk onderdeel concreet kunnen worden.

Aandacht: we maken echt contact door te kiezen voor kleinschalige locaties en het geven van oprechte aandacht aan onze bewoners en aan elkaar. Alleen door oprechte aandacht kunnen we weten wat onze bewoners en gasten nodig hebben, en vorm geven aan belevingsgerichte zorg.

Authenticiteit: we willen het oprecht zo goed mogelijk doen voor onze bewoners en gasten. Daarom richten we ons op mogelijkheden en kansen.

Integriteit: wij vertellen het eerlijke verhaal en willen transparant en direct zijn in onze communicatie. We streven naar verbetering en zijn daarom kritisch op ons eigen handelen en gedrag.

Kloek wil een waardevolle rol spelen in het leveren van zorg, en ziet deze taak als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om toekomstige maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden, moeten we voortdurend werken aan innovatie.

Groei zorgt voor wendbaarheid en weerbaarheid. Daarbij gaat het om groei in omvang (de gezamenlijke kracht van meerdere locaties), groei in kennis en ervaring  (verbreding met het aanbieden van herstelzorg) en groei in ontwikkeling.

Willen leren en groeien is belangrijk voor iedereen die bij Kloek werkt. Kloek steunt persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en faciliteert nieuwe innovaties wanneer deze door ‘Kloekers’ worden gedragen.

De zorgteams

In de locaties van Kloek werken hechte teams van verzorgenden en verpleegkundigen met ervaring in de zorg voor mensen met dementie. Daarbij worden ze ondersteund door helpenden, huishoudelijk medewerkers en vrijwilligers. Allemaal hebben zij een speciale ‘drive’ om goed voor mensen met dementie te zorgen.

Per locatie is er een teamleider. Die begeleidt allereerst de teamleden bij hun werk en stuurt op goede kwaliteit van zorg, en regelt veel zaken die voor de hele locatie gelden.

Onze partners

Gerben Jansen – Casemanager Dementie

Gerben Jansen, casemanager dementie

Kloek Roosendaal werkt nauw samen met onder andere GGZ WNB, huisartsen, fysiotherapeuten en casemanagers dementie José Nobel en Gerben Jansen. Kloek Roosendaal heeft een eigen Specialist Ouderengeneeskunde in huis: Evelien Ester.

Kloek Amsterdam werkt eveneens samen met verschillende zorggerelateerde partijen, waaronder Huisartsenpraktijk Rustenburg, Apotheek de Pijp, Fysiotherapie Van Wou en Timo Broers, Specialist Ouderengeneeskunde via Novicare.

Jenneke van Pijpen

Op beide locaties volgen we een intensief programma van Waardigheid en Trots, een programma vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit programma is met name gericht op de aandacht en tijd voor de bewoners, de motivatie en deskundigheid van onze verzorgenden en de manier waarop Kloek continu werkt aan leren, verbeteren en innoveren. Kloek wordt hierin begeleid door strategisch coach Jenneke van Pijpen en primair procescoach Conny Schroevers.

Jaqueline Vink – Interieur- en Lichtontwerp

Jacqueline VInk

Jacqueline Vink Belevingsgerichte interieurs ontwerpt de interieurs van onze locaties. Met haar expertise op het gebied van belevingsgericht wonen en kennis van omgevingspsychologie creëert zij in elke locatie de sfeer die past bij de bewoners en de omgeving.

Oscar van der Wijk – OVDW Fotografie

Oscar van der Wijk

Oscar van der Wijk van OVDW Fotografie is de huisfotograaf van Kloek. Hij maakt prachtige foto’s en doet dat op zo’n manier dat mensen die hij op de foto zet, zich daar prettig bij voelen. En hij weet wat voor foto’s precies bij ons passen.

Murk van Leyden – 8days web developer

Murk van Leyden

Murk van Leyden van 8days heeft onze website ontwikkeld, inclusief technische toepassingen die de zorg ondersteunen. Murk staat altijd paraat om ervoor te zorgen dat alles naar behoren blijft werken.

Ria van Haren

Dick Feddes

Ria van Haren van Isfet Advies is onze adviseur Kwaliteit en Dick Feddes van TeekensKarstens advocaten helpt ons met de juridische kant van ons werk.

 
 
 
FTR