HD_MRK

Vacature Lid Raad van Commissarissen, juridisch en bestuurlijk

 
info@kloek.nu • (085) 303 12 45
Kloek header
Kloek header

Vacature Lid Raad van Commissarissen, juridisch en bestuurlijk

 
SNGL
CNTNT
vacature
 

Gelet op de actuele thema’s en de samenstelling van de huidige Raad van Commissarissen, bestaat de behoefte om de raad van commissarissen te versterken met de volgende aandachtsgebieden: juridisch en bestuurlijk.

Als u interesse heeft kunt u via de knop ‘Lees de hele vacaturetekst’ de profielschets doornemen en rechtstreeks contact opnemen met de voorzitter van de raad van commissarissen, de heer L.A. Goedegebure.

Lees de hele vacaturetekst

Direct solliciteren

RoosendaalAmsterdam

Stuur je cv mee (niet verplicht)

PROFIELSCHETS
Lid Raad van Commissarissen Kloek BV, 12 mei 2020

Het functioneren van een lid van de raad van commissarissen wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de organisatie. Van de leden van de raad van commissarissen wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van Kloek in het bijzonder. Toezichthouden wordt door de raad van commissarissen van Kloek gezien als een professionele taak. We verwachten van de leden dan ook dat zij voldoende tijd ter beschikking kunnen stellen om deze taak naar behoren uit te oefenen. Minimaal betekent dit tijd voor (de voorbereiding van) ongeveer 6 vergaderingen per jaar en daarnaast zo nodig tussentijds overleg met de Raad van Commissarissen en/of de bestuurders.
Binnen de Raad wordt een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines nagestreefd, waarbij te denken valt aan o.m. zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, sociale en bestuurlijke achtergronden.
De profielschetsen zijn openbaar en worden verstrekt aan de raad van bestuur, de aandeelhouders en de cliëntenraden.

Het streven is om per 1 juli 2020 een nieuwe commissaris te hebben benoemd.

Profiel Lid Raad van Commissarissen

Ieder afzonderlijk lid;
• Heeft affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en met de doelstellingen van Kloek in het bijzonder,
• Bezit kennis van de voor Kloek relevante stakeholders (o.a. verzekeraars, Ouderenzorg);
• Is in voldoende mate beschikbaar en aanspreekbaar voor de overige RvC-leden en directie;
• Heeft kennis en ervaring op het gebied van het (externe) toezicht en toepassing van de Governancecode Zorg
• Heeft een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
• Heeft het vermogen en de attitude om de bestuurders met raad en als klankbord terzijde te staan;
• Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Kloek stellen;
• De leden van de Raad van Commissarissen kunnen ten opzichte van elkaar en van de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;
• Beschouwd het cliëntenperspectief als een belangrijk aspect bij het toezicht; •
• Het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen.
• Op strategisch niveau kunnen opereren.

Gelet op de actuele thema’s en de samenstelling van de huidige Raad van Commissarissen, bestaat de behoefte om de raad van commissarissen te versterken met de volgende aandachtsgebieden:

Vacature Lid Raad van Commissarissen, juridisch en bestuurlijk

• Academisch denk- en werkniveau;
• Ervaring op het gebied van gezondheidsrecht en bestuursrecht en is in staat om vanuit het perspectief van de toezichthouder te oordelen over juridische aspecten die ten grondslag liggen aan bestuursbesluiten;
• Inzicht in juridische ontwikkelingen in de zorgsector;
• Kennis en ervaring in de publieke sector;
• Ervaring op het gebied van vastgoed in het publieke of private domein is een pré;
• Ervaring in een functie op bestuurlijk niveau, bij voorkeur in het veld van wonen, zorg en welzijn;
• Strategische kennis/inzicht in wet- en regelgeving in de gezondheidszorg en samenwerking van rechtspersonen in de uitvoering van zorg en het delen van vastgoed;
• Relevant netwerk binnen de gezondheidszorg op lokaal, regionaal en landelijk niveau is een pré;
• Kennis van kwaliteit en veiligheid;
• Kennis van risicomanagement en van veranderingstrajecten;
• Kennis van zorg gerelateerde ICT-ontwikkelingen of Zorginnovatie is een pré
Er wordt een vergoeding voor het functioneren als toezichthouder gegeven aan leden van de raad van commissarissen op basis van WNT 2

De selectieprocedure kent het volgende verloop:
Nadat door de raad van commissarissen een selectie heeft plaatsgevonden, worden geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een gesprek waarbij ook het bestuur als adviseur zal deelnemen. Indien gewenst volgt een tweede gesprek waarna de kandidaat ter benoeming wordt voorgedragen aan de algemene vergadering.

U kunt uw motivatie en CV sturen naar rvc.leon.goedegebure@kloek.nu

Ook bij vragen zijn over de procedure en /of de inhoud van de functie kunt u contact op nemen met de voorzitter van de raad van commissarissen, de heer L.A. Goedegebure.

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

direct solliciteren
 
 
FTR
theme building: 8days.nl