omarming.jpg

Theo Berg bouwt Kloek vanaf de basis op, samen met Martin van de Graaf. Theo's grote ervaring in de ouderenzorg is de basis voor Kloek, wonen met zorg. Hij werkte jaren ‘aan het bed’, en daarna een lange tijd als leidinggevende en in directiefuncties. 

Theo ovdw 20150702 W5 8316

‘Ik zag steeds hoe je je als zorgverlener moest voegen naar wat een organisatie voorschreef. Je werkte volgens de regels van je organisatie, maar die regels gingen uit van wat goed was voor een organisatie. En niet allereerst van wat goed was voor een bewoner of patiënt.

Ook in de opdrachten waarvoor mijn bedrijf TJ Partners wordt ingeschakeld, kom ik dat nog wel eens tegen. Organisaties zijn wel vol goede wil om vraaggericht voor hun patiënten en cliënten te zorgen, maar in de praktijk is de organisatie zelf vaak het uitgangspunt. En niet de zorg die de patiënt vraagt.

Dat moet anders kunnen, heb ik vaak gedacht. Je moet de zorg toch kunnen inrichten vanuit wat een bewoner of patiënt nodig heeft. Dat zijn natuurlijk altijd praktische handelingen, maar ook aandacht en warmte.

En nu we de sollicitatiegesprekken voor medewerkers van Kloek houden, krijg ik dat vaak bevestigd.

Elastische kousen en aandacht

Zo vertelde een kandidate dat ze in de thuiszorg bij een meneer komt om elastische kousen aan te trekken. In het systeem van de thuiszorg staat daar 4 minuten voor. Terwijl deze man ook heel eenzaam is. En minstens zo veel behoefte heeft aan contact. Even gezien en gehoord worden.

Maar de verpleegkundige kan hem dat in werktijd niet bieden, want anders komen andere zorgvragers weer iets te kort. De thuiszorg plant strak.

En wat deed deze verpleegkundige?

Zij ging na haar dienst nog even naar de eenzame man terug.

Dat is natuurlijk geweldig sympathiek van haar. Maar ik vind het schrijnend dat wij onze zorgverlening zo organiseren. En voorbijgaan aan wat mensen ook nodig hebben: tijd en aandacht.

Ouderen met dementie hebben echt zorg nodig

Ouderen met dementie vind ik daarbij een bijzondere groep zorgvragers. Het zijn zorgvragers die echt zorg nodig hebben. En dan vooral: warme zorg. Aandacht, rust, inlevingsvermogen.

Je moet niet snelsnel iets voor ze willen doen, maar meegaan in hun levenstempo. Dat kan in gewone zorginstellingen vaak niet, omdat die vast zitten aan hun manier van organiseren.

Bij Kloek kunnen we dat wel.

Bij Kloek houd je zelf de regie, ook als je dement bent

Wie bij Kloek woont, hoeft niet mee te draaien in het programma van Kloek. Zoals je dat wel moet als je bent opgenomen in een verpleeghuis. 

Bij Kloek vragen we bewoners wat ze willen doen, wanneer ze iets willen of hoe ze iets willen doen. Bewoners krijgen zo veel mogelijk ruimte om zelfstandig te zijn. Houden zo veel mogelijk zelf de regie.

Bij Kloek woon je dus zelfstandig, maar ook veilig. Dankzij uitgelezen domotica: technische aanpassingen in huis die de zelfstandigheid van bewoners vergroten.

Bij ons zijn dat sensoren in de woningen waarmee je patronen in bewegingen registreert. Als er iets ongewoons gebeurt, krijgt de zorgprofessional direct een melding, zodat ze een kijkje kan gaan nemen. We werken dus niet met camera's.

Kloek is voor alle mensen met dementie

Alle mensen met dementie zijn bij ons van harte welkom. Daarbinnen hebben we extra aandacht voor de ouderen met een kleinere portemonnee.

Voor hen zijn de mogelijkheden vaak beperkt, is mijn ervaring. Terwijl juist deze groep zijn hele leven hard gewerkt heeft. En onze samenleving heeft opgebouwd. Juist deze ouderen verdienen het wat mij betreft om in de laatste fase van hun leven goed en met alle respect verzorgd te worden.

Daar staat Kloek, wonen met zorg voor.

Kloek is een gezonde onderneming

Natuurlijk moet Kloek ook een financieel gezonde onderneming zijn. Dat is de basis van een veilige woonplek voor onze bewoners. Want alleen als Kloek goed draait, kunnen wij onze bewoners en hun familie goed helpen.

In die zin zijn Martin van de Graaf en ik ook een mooie match. Ik ken de zorg van binnenuit en ben ook al jaren ondernemer. En Martin brengt zijn eigen levens- en ondernemingservaring in. Hij kijkt vaak nog wat sterker als ondernemer naar allerlei vraagstukken in Kloek.

Zo blijven we samen voortdurend kritisch naar onze organisatie en aanpak kijken. Juist omdat het niet om Kloek zelf draait, maar om onze bewoners en hun familie.'