HD_MRK

Klachtenregeling van Kloek

 
info@kloek.nu • (085) 303 12 45
Kloek header
Kloek header

Klachtenregeling van Kloek

 
PG + CSTM_PST_TP: page Pagina's klachten
 
 
Bewoner aanmelden
Deze aanmelding is vrijblijvend. U hoort snel van ons.
 
 
CNTNT
page
 

Klachtenregeling van Kloek

Wij doen er alles aan om bewoners de zorg te bieden die aansluit bij hun wensen en die van hun familie. Maar er kan altijd iets zijn waarover u als bewoner of familie vragen hebt. Of waarmee u het niet eens bent.

Dat kan iets in de verzorging of behandeling zijn, iets in de manier waarop medewerkers met u omgaan of iets rond de maaltijden. Bespreekt u dat dan vooral met de eerstverantwoordelijke verzorgende. Meestal komt u er dan samen uit.

Lukt dat niet, of wilt u meer ondersteuning bij het oplossen van uw klacht, dan kunt u de externe klachtenfunctionaris inschakelen of naar de Geschilleninstantie Zorggeschil gaan.

Klachtenfunctionaris en Geschilleninstantie Zorggeschil

Wij hebben de klachtenafhandeling ondergebracht bij Quasir, De Meenthe 6, 8471 ZP Wolvega, (0561) 61 87 11.

De klachtenfunctionaris voor Kloek is mevrouw L. de Boon, van Quasir. U bereikt haar via bemiddeling@quasir.nl. Omschrijf in de mail uw klacht en geef aan om welke locatie van Kloek het gaat.

Mevrouw De Boon neemt vervolgens contact met u op en bespreekt uw klacht. Is dat niet afdoende, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Zorggeschil.

Dat doet u via info@zorggeschil.nl. U kunt ook bellen: (0561) 61 87 11. Meer informatie: www.zorggeschil.nl

Met deze mogelijkheden voldoen wij aan de eisen die de WKGGZ aan zorgorganisaties stelt. Die wet bevordert de openheid over klachten en geschillen, zodat organisaties ervan kunnen leren. Het uiteindelijke doel is om de zorg steeds verder te verbeteren.

Quasir-logo

Een klacht indienen

De klachtenprocedure is allereerst voor cliënten, maar cliënten kunnen ook iemand machtigen om de klacht namens hen in te dienen.

Is iemand bijvoorbeeld wilsonbekwaam, dan kan de wettelijk vertegenwoordiger de klacht voor hem of haar indienen.

 
 
 
FTR
theme building: 8days.nl