HD_MRK
Wie kunnen er niet bij Kloek komen wonen?
 

Wie kunnen er niet bij Kloek komen wonen?

 
SNGL
 
 
CNTNT
faq
 

Bij iedere nieuwe cliënt staat het welzijn van de persoon voorop. Kloek zal op voorhand in gesprek gaan om te bepalen of Kloek de best passende organisatie is voor de cliënt. Bij cliënten met een psychiatrisch beeld met (zeer ernstige) gedragsverandering zoals agressie of bij mensen die constante beademing behoeven zal Kloek van te voren bepalen of wonen mogelijk is.

 
 
 
 
Bewoner aanmelden
Deze aanmelding is vrijblijvend. U hoort snel van ons.
 
 
Nieuwsbrief
Ik hoor graag zo nu en dan van Kloek.
 
Inschrijven
 
 

Veelgestelde vragen

DSPL-LL-FQS

Bewoners

Mensen met dementie die de indicatie zorgzwaartepakket (zzp) 5 hebben, maar wel in zekere zin zelfstandig kunnen wonen, met warme zorg dichtbij. Als iemand met dementie officieel bij ons is aangemeld, brengen wij altijd eerst een huisbezoek om over en weer kennis te maken. En om te kijken of iemand inderdaad bij Kloek past.

 

Ja, dat kan, ongeacht de zorgzwaarte. Als er een behandeling nodig is, of extra zorg buiten hetgeen we zelf bieden, schakelen we de huisarts van de bewoner in.

 

 

Bij iedere nieuwe cliënt staat het welzijn van de persoon voorop. Kloek zal op voorhand in gesprek gaan om te bepalen of Kloek de best passende organisatie is voor de cliënt. Bij cliënten met een psychiatrisch beeld met (zeer ernstige) gedragsverandering zoals agressie of bij mensen die constante beademing behoeven zal Kloek van te voren bepalen of wonen mogelijk is.

 

Familie

Juist omdat mensen zelfstandig bij Kloek wonen, speelt familie een belangrijke rol. In feite kan uw inzet net zo zijn als toen uw partner of ouder nog thuis woonde. Wij willen u dan ook zo goed mogelijk betrekken bij onze zorg. Dat is allereerst de verantwoordelijkheid van de eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV’er) van de bewoner.

Natuurlijk kunt u andersom met al uw vragen en opmerkingen terecht bij de EVV’er, of anders bij de teamleider van de locatie. Wij willen graag dat u alle ruimte ervaart om vragen te stellen of ervaringen te delen en wij geven daar zo veel mogelijk vervolg aan.

Maar er is ook een andere kant: als uw partner, vader of moeder bij Kloek woont, kunt u ook wat meer ruimte en ontspanning in het contact ervaren, omdat u de zorg aan ons mag overlaten. Hopelijk kunt u weer meer ‘gewoon’ familie met elkaar zijn en fijne momenten beleven, omdat er minder spanning is rond de zorg, veiligheid en allemaal praktische onderwerpen.

 

Ja. Elke bewoner heeft een eigen eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV’er). De EVV’er regelt en organiseert alles rond wonen en zorg voor een bewoner en is het eerste aanspreekpunt voor familie. Ook zorgt de EVV’er ervoor dat nieuwe afspraken in het zorgplan komen en dat collega’s er ook van op de hoogte zijn.

 

Veiligheid

De bewoners van Kloek gaan zo veel mogelijk hun eigen gang. Zij kunnen ook naar buiten als ze dat willen; de algemene voordeur is niet op slot. Daar hebben wij bewust voor gekozen, en daar kiezen onze bewoners en hun mantelzorgers en familie ook bewust voor.

Bewegingsvrijheid hoort bij ‘eigen regie’, wat voor ieder mens een belangrijke voorwaarde is voor levensgeluk. De wetenschap dat je kunt gaan en staan waar je wilt is zeer belangrijk, ook voor bewoners die daar in de praktijk zelden gebruik van maken.

Wie wel eens op een gesloten afdeling voor mensen met dementie in een verpleeghuis is geweest, weet dat veel bewoners daar alles in het werk stellen om weg te kunnen. Juist dat is voor familie en bezoek vaak zo pijnlijk om te zien. Wij kiezen er bij Kloek dan ook bewust voor om geen gesloten huis voor mensen met dementie te hebben.

Bovendien is onze ervaring dat bewoners die bijvoorbeeld eerder onrustig waren en vaak zomaar de straat op liepen, dat bij ons niet doen. Of veel minder. Wij merken dat bewoners bij ons tot rust komen en door de aandacht, structuur en warme sfeer veel minder drang hebben om weg te willen.

Sommige bewoners zijn prima in staat om zelfstandig naar buiten te gaan, en weer terug te komen. Maar we hebben natuurlijk ook bewoners voor wie we in overleg extra maatregelen nemen om de bewegingsvrijheid zo veilig mogelijk te maken.

Als daar een indicatie voor is, kunnen we een combinatie van tablet, telefoon en gps-horloge inzetten. We houden daarbij ook rekening met het recht op privacy voor onze bewoner. Dat doen we in voortdurend overleg met de (medisch) zorgverantwoordelijke (huisarts), familie en mantelzorgers. Pas na instemming van de zorgverantwoordelijke en de 1e contactpersoon gaan wij eventueel over tot de inzet van bijvoorbeeld gps-horloge en/of domotica.

Lees ook onze blog over Dementie en naar buiten willen, of juist niet.

 

Zorg

Ja, elke bewoner heeft een zorgplan. Daarin staan alle specifieke afspraken rond een bewoner, zodat we zo veel mogelijk de continuïteit van zorg kunnen waarborgen. Wij gebruiken daarvoor een digitaal systeem. Eventueel mag u het zorgplan inzien.

 

Natuurlijk mag u bij Kloek ook zelf voor uw vader of moeder blijven zorgen. Daarover maken we samen duidelijke afspraken.

 

Onze zorg gaat uit van de bewoner, en niet bijvoorbeeld van ons eigen werkrooster of van wat onszelf handig lijkt. Steeds stellen we onszelf de vraag wat er nu, op dit moment, voor nodig is om de bewoner zich zo goed mogelijk te laten voelen. We noemen dat ook wel ‘belevingsgerichte zorg’.

Op deze manier zorgen vraagt voortdurende alertheid en vaardigheid in zorgvuldig (open) waarnemen en luisteren. Omdat we dat zo belangrijk vinden bij Kloek, krijgen al onze medewerkers hierin twee keer per jaar coaching en training op de werkplek door onze dementie-expert Karin Kuhlmann, zowel individueel als met het team.

Voor mensen met dementie is het belangrijk om niet te veel geprikkeld te worden, maar zeker ook niet te weinig. Hoe dan ook proberen wij zo veel mogelijk ‘in het nu’ met bewoners te leven. We stellen bijvoorbeeld geen onnodige vragen en bewegen als het ware met de bewoner mee. ‘Dè beste manier’ om om te gaan met mensen met dementie, bestaat helaas niet. De behoeften van onze bewoners verschillen natuurlijk per persoon, maar ook per persoon per moment.

 

Wonen

U kunt als familie zelf kiezen hoe u de was wilt regelen. U mag de was zelf doen, maar u kunt het ook aan ons overlaten, want wij doen ook de was voor bewoners. Dan is het wel belangrijk dat alle kleren, handdoeken en lakens gemerkt zijn.

 

Kleine mankementen in een appartement, bijvoorbeeld aan deuren, ramen of de kraan, lossen wij zelf op. Daarvoor hebben we een speciale klusjesman.

De grote technische installaties van Kloek vallen onder de eigenaar van wie wij het pand huren. De eigenaar regelt het onderhoud daarvan.

 

De bewoners houden samen met de huishoudelijke medewerkers hun appartement schoon.

 

Nee, dat kan niet bij Kloek. Kloek is er voor iedereen. Het zou dus ook kunnen dat bewoners een allergie hebben. Daarom kunnen er bij Kloek geen huisdieren wonen. Natuurlijk mag er gerust een huisdier op bezoek komen.

 

Ja. Elke bewoner houdt zijn of haar eigen huisarts.

 

Bewoners en familie hebben vanzelfsprekend zelf de sleutels van het eigen appartement. Het zorgteam heeft een loper, voor noodgevallen.

De hoofdtoegang tot het gebouw verschilt per locatie van Kloek. Bij Kloek Amsterdam en Kloek Roosendaal kunt u een tag krijgen om buiten kantooruren altijd toegang tot het gebouw en tot Kloek te hebben. Met die tag opent u de voordeur, en in Roosendaal ook de deur van het trappenhuis en de liften. Bij verlies van de tag bedragen de kosten € 25 in Roosendaal en € 50 in Amsterdam.

 

Nee, Kloek biedt geen dagbesteding of activiteiten. Bij Kloek woont iedereen zelfstandig. Onze bewoners bepalen zelf of ze naar verenigingen en sociale activiteiten gaan, bijvoorbeeld de dingen waar zij vanaf hun vorige woning ook al naartoe gingen.

Wel organiseren medewerkers of familie van tijd tot tijd en op eigen initiatief gezellige activiteiten, bijvoorbeeld met verjaardagen of feestdagen. Als familie bent u ook van harte welkom om een activiteit met bewoners te organiseren, bijvoorbeeld: muziek maken, koken of bakken of spelletjes doen.

Zo denkt Kloek over activiteiten en rust

Onze leidraad is altijd: waar voelen bewoners zich prettig bij? Wat doet hen goed? Als 10 minuten rustig bij een bewoner zitten fijner voor die bewoner is dan een vrolijke muziekmiddag, dan kiezen we voor die 10 minuten. Het gaat altijd allereerst om het welbevinden van onze bewoners.

Daar komt bij dat activiteiten voor mensen met dementie een heel ander effect kunnen hebben dan wij verwachten.

Misschien denken wij: leuk, een bezoek aan feestelijke activiteit in het dorp doet mensen altijd goed. Maar dat bezoek kan iemand met dementie ook juist te veel prikkels geven, waardoor hij uit zijn doen raakt. Dat willen wij zo veel mogelijk voorkomen.

Wij willen juist zo voor een bewoner zorgen dat hij zich zo veel mogelijk op zijn gemak voelt. Die balans verschilt per bewoner, maar kan ook van moment tot moment verschillen. Het is een voortdurend ‘afstemmen op’. Daar kiezen we bij Kloek bewust voor. Soms past daar actie bij, soms juist rust.

Verder lezen:

 

 

Bewoners eten in principe in de gezamenlijke huiskamer, in een vaste groep van 8 of 9 bewoners. Ontbijten kan wanneer een bewoner dat zelf wil. De lunch en het avondeten zijn wel altijd gezamenlijk.

Bewoners betalen een vast bedrag voor het eten. Dat is inclusief alle extraatjes en tussendoortjes.

Familie mag ook mee-eten, graag in overleg met de verzorgenden. We vragen daar een kleine bijdrage voor.

Soms vindt familie het leuk om ook een keer te koken of te bakken. Dat vinden wij natuurlijk top. Het is het handigst om dat even met de verzorgenden te overleggen.

 

Nee, in een appartement mag niet gerookt worden, vanwege de veiligheid. Overigens mag nergens in de gebouwen van Kloek gerookt worden. Roken mag wel op een balkon bij een appartement.

 

Bewoners huren hun appartement van Kloek. Dat betekent dat zij zelf bepalen wat er in hun appartement gebeurt. Onze verzorgenden zijn als het ware te gast bij bewoners en sluiten dan ook zo veel mogelijk aan bij wat bewoners willen en prettig vinden.

Natuurlijk houden zij daarbij alle rekening met het ziektebeeld. Voor elke bewoner zoeken verzorgenden de balans tussen de regie van de bewoner en de mate waarin verzorgenden juist het initiatief moeten nemen.

Bewoners en familie richten zelf het appartement in en regelen zelf bijvoorbeeld de wifi of een krantenabonnement.

 

Ja, een bewoner en de familie mogen het appartement helemaal naar eigen smaak inrichten. Zij mogen ook de muren verven, eigen gordijnen ophangen en eigen vloerbedekking kiezen.

 

Nee, want bij Kloek woont een bewoner zelfstandig. Hij huurt een appartement van Kloek. Dus bepaalt hij in principe ook zelf wat er in het appartement gebeurt, waarbij verzorgenden natuurlijk wel adequaat omgaan met de mate van dementie die een bewoner heeft.

 

Iemand moet de diagnose dementie hebben en zorgzwaartepakket (zzp) 5. Kloek biedt zorg op basis van een persoonsgebonden budget (pgb). Wij helpen u om het pgb te regelen. Wilt u meer weten, stuur dan een e-mail naar info@kloek.nu.

 

Financiën

Ja, Kloek helpt u daarbij. Het is wel belangrijk om dat allemaal zo snel mogelijk te regelen.

Krijgt u papieren voor de aanvraag, dan ontvangen wij die graag direct van u. U hoeft ze zelf niet in te vullen. Wij maken vervolgens de aanvraag zo snel mogelijk in orde, natuurlijk in overleg met u.

 

Elke bewoner betaalt huur voor het appartement. Dat bedrag hangt af van de locatie en van de grootte van een appartement, en van de hoogte van uw inkomen.

Naast de huur betaalt de bewoner een vast bedrag voor de zorg en het eten. Het bedrag voor het eten is inclusief alle extra’s en tussendoortjes.

 
 
FTR